Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 510 789 345

D.A.S. Ochrona Prawna

Ochrona prawna dla każdego

Nieznajomość prawa szkodzi, lecz nie zwalnia od jego przestrzegania.  W dzisiejszych czasach trudno swobodnie poruszać się w gąszczu kodeksów i przepisów, nie znając   profesjonalnie prawem na co dzień, warto zwrócić się do  profesjonalistów. Marka D.A.S przedstawia Państwu prosty i sprawdzony dostęp do doświadczonych radców prawnych i adwokatów oraz rozwiązania, dzięki którym niemal każdego stać będzie na skorzystanie z usług prawników czy opłacenie sprawy w sądzie. 

Chcemy aby znali Państwo swoje prawa, a my pomożemy Państwu o nie walczyć.Do wyboru naszych klientów pozostawiamy 3 oferty:


1) Ochrona Prawna w Życiu prywatnym


To kompleksowa oferta dla klientów indywidualnych zapewniające ochronę ubezpieczeniową w wielu aspektach codziennego życia. "Ochronę prawną życia prywatnego" oferowana jest w dwóch wersjach Premium i Standard, które różnią się zakresem ubezpieczenia, katalogiem kosztów opłacanych przez ubezpieczyciela oraz sumą ubezpieczenia. D.A.S proponuje ubezpieczenia dla całych rodzin oraz dla osób, które chcą zabezpieczyć wyłącznie siebie.


 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy szkód w majątku (mieszkaniu, pojeździe lub innym majątku ruchomym) lub z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie z tytułu przestępstw lub wykroczeń nieumyślnych;
 • spory z innych posiadanych umów ubezpieczenia (np. AC, NNW, mieszkania, turystycznych);
 • spory konsumenckie ze sprzedawcami i usługodawcami;
 • spory pracownicze z tytułu umowy o pracę lub innej umowy regulującej stosunek pracy lub stosunek służbowy;
 • sądowe postępowania administracyjne dotyczące problemów prawnych wskazanych w zakresie ubezpieczenia, jeżeli  nie są związane z działalnością gospodarczą ubezpieczonego;
 • sądowe postępowania podatkowe nie związane z działalnością gospodarczą ubezpieczonych.


2) Ochrona Prawna dla Firma oraz Wolnych Zawodów"Ubezpieczenie ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu" jest oferowane przez D.A.S w wersjach Premium i Standard, które różnią się zakresem ubezpieczenia, katalogiem kosztów opłacanych z ubezpieczenia oraz sumą ubezpieczenia. Podstawową wersję polisy, można uzupełnić o dodatkowe warianty ubezpieczenia, dzięki którym zakres ochrony ubezpieczeniowej zostanie poszerzony o określone pola związane z działalnością przedsiębiorcy.

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców, jeśli sprawca nie jest pracownikiem firmy, z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, na osobie lub mieniu, z wyłączeniem szkód komunikacyjnych i w nieruchomości;
 • nieumyślne sprawy karne i o wykroczenie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw karnych i wykroczeń w komunikacji drogowej;
 • sądowe spory dotyczące ubezpieczeń społecznych;
 • spory związane z nieumyślnym naruszeniem przepisów o warunkach wykonywania działalności gospodarczej lub wolnego zawodu;
 • sądowe sprawy dotyczące naruszenia przepisów podatkowych.


3) Ochrona Prawna dla PojazdówUbezpieczenie "Ochrona prawna pojazdu" zabezpiecza od strony finansowej właściciela oraz użytkowników ubezpieczonego pojazdu przed ryzykiem zaistnienia problemów prawnych związanych z tym pojazdem. Ubezpieczeniem można objąć samochody osobowe, motory i motocykle oraz inne środki lokomocji.


 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu (np. dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela z tzw. „OC sprawcy", uszkodzenie pojazdu w kolizji drogowej, uszkodzenie auta na dziurze w drodze);
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu np. kierowcy albo pasażerów (np. złamania kości, uszkodzenia kręgosłupa; zadośćuczynienie za ból i cierpienia, utrata zdolności do pracy);
 • obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji drogowej (np. spowodowanie wypadku z ofiarami, kolizji drogowej, obwinienie o złamanie przepisów ruchu drogowego);
 • spory z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi (np. dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia AC lub NNW);
 • spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu (np. spory ze sprzedawcą pojazdu z tytułu jego wad fizycznych, spory z umów dotyczących naprawy pojazdu, spory z tytułu umów gwarancji jakości pojazdu);
 • odzyskanie niesłusznie zatrzymanych dokumentów pojazdu albo prawa jazdy;
 • sądowe postępowania administracyjne dotyczących ubezpieczonego pojazdu;
 • sądowe postępowania podatkowe dotyczące ubezpieczonego pojazdu.Ochrona Prawna pojazdu oferowana jest w wariantach dla Firm i użytkowników prywatnych